Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kujawsko-pomorskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW

Od marca 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, funkcjonuje Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) - to proponowana wszystkim instytucjom i organizacjom działającym na obszarach wiejskich, platforma  współpracy i wymiany doświadczeń.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o uczestnikach KSOW mówi, że będą to podmioty aktywnie zaangażowane w rozwój wsi, które wyrażą chęć otrzymywania i dostarczania informacji,  a także dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W działaniach KSOW powinni się zaktywizować przedstawiciele sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 zobowiązało każde państwo członkowskie do utworzenia takich sieci na swoim obszarze. W myśl tych przepisów podobne przedsięwzięcie podjęto również w Polsce, ustanawiając  strukturę KSOW  dwupoziomowo, tzn. Sekretariat Centralny działający w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 16 jednostek regionalnych, usytuowanych w urzędach marszałkowskich poszczególnych województw. Sekretariat Regionalny Województwa Kujawsko-Pomorskiego swoją aktywność opiera na sporządzanych w okresach dwuletnich – „planach działania”.      Zachęcamy Państwa do przystępowania do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Można to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy, załączony na  stronie Kujawsko-Pomorskiego: w zakładce KSOW i przesyłając go na adres Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub ksow@kujawsko-pomorskie.pl. Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

       Komisja Europejska na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku utworzyła
Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , a na każde z Państw Członkowskich UE został nałożony obowiązek utworzenia jej struktur krajowych - Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
       Celem utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest zapewnienie warunków do przyjaznej współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich oraz ułatwienie im wzajemnej wymiany doświadczeń. Zakłada się, że KSOW przyczyni się do ożywienia  współpracy zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym. W ramach sieci będą także wypracowywane i promowane rozwiązania innowacyjne. Działania KSOW oparte będą na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji, w celu znajdowania i przyjmowania najkorzystniejszych rozwiązań w poszczególnych obszarach tematycznych. W działania KSOW będą zaangażowani przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, prywatnego, pozarządowego.

       Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą podmioty, które są aktywnie zaangażowane  w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Na poziomie krajowym i regionalnym będą to przede wszystkim:
a) urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,
b) samorządy województw, gmin i powiatów,
c) organizacje branżowe,
d) organizacje spółdzielcze,
e) izby rolnicze,
f) instytuty resortowe,
g) podmioty gospodarcze,
h) jednostki badawczo-rozwojowe,
i) organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym lub zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich,
j) państwowe jednostki doradztwa rolniczego,
k) służby ochrony przyrody,
l) lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
m) szkoły średnie i wyższe.

Lista podmiotów należących do Sieci będzie mogła zostać w przyszłości poszerzona, również w związku z konkretnymi potrzebami dotyczącymi realizacji zadań przewidzianych w Planach działania KSOW na kolejne lata.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009