Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kujawsko-pomorskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Dobre praktyki KSOW

Kujawsko – Pomorska Akademia Młodych Liderów - Działanie 11 KSOW

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (Województwo Kujawsko-Pomorskie) w okresie II – IV kwartału 2017 r. Projekt polegał na  przeprowadzeniu trzech  szkoleń - warsztatów z zakresu pracy zespołowej, planowania projektów i metod pozyskiwania funduszy (łącznie 156 godzin) oraz 90 godzin interaktywnego wspomagania procesu indywidualnego rozwoju (couching) dla młodych liderów (po 2 godziny dla 1 osoby). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i został zrealizowany z dużym sukcesem. Uczestniczyło w nim 45 młodych osób, które chciały uzyskać nową wiedzę i umiejętności. Uczestnicy szkoleń mocno zintegrowali się, powstawały wspólne pomysły na realizację projektów partnerskich. Część  uczestników nawiązała ściślejszą współpracę z organizacjami z   gminy Płużnica. Jedna z uczestniczek otrzymała dofinansowanie na swój pierwszy, złożony projekt i korzysta ze wsparcia przy realizacji tego projektu w zakresie jego rozliczania. Kolejna z uczestniczek zdecydowała się zmienić planowany wcześniej kierunek studiów, na kierunek Zarządzanie Projektami.

Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020 dostępny tutaj

 


VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wyróżnij się! -Działanie 6 KSOW 

 Projekt był realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w 2017 r.  Uczestnikami operacji byli właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, restauratorzy, rękodzielnicy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (m.in. LGD, urzędy gmin, starostwa, stowarzyszenia), chętni do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W Forum uczestniczyli również przedstawiciele obiektów turystyki wiejskiej, uczestnicy regionalnego Konkursu AGRO-wczasy’2017. Organizacja Forum przyniosła efekt w postaci podniesienia  wiedzy uczestników z zakresu budowania marki turystycznej regionu; najnowszych osiągnięć w specjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich; turystyki kulinarnej i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym; marketingu i komercjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich, a także z zakresu budowania współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami branży turystyki wiejskiej.

 Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020 dostępny tutaj


Wieś na weekend’2016 - Działanie nr 11 KSOW

W ramach konkursu „Wieś na weekend’2016” zorganizowano w województwie kujawsko-pomorskim 26 imprez plenerowych, aktywizujących mieszkańców wsi do partnerskiego działania przy ich organizacji. Przedsięwzięcia te choć podejmują różną tematykę, mają jeden wspólny cel nadrzędny, a mianowicie aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, który jest niezwykle istotny w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Imprezy zorganizowane przy udziale środków KSOW, to m.in. „Święto kapusty”, „Wyzwalamy mamy – Dzień nowych perspektyw dla mam z Zakola Dolnej Wisły”, „Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku”, „Piknik w 100-letnim sadzie”, „Kasza w Łubiance”, itp. Sukcesem operacji była przede wszystkim aktywizacja mieszkańców do partnerskiego działania przy organizacji imprez. Przekazanie całości zadań w ręce lokalnej społeczności, skupionej wokół lokalnych organizacji, wzmacnia poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”. Tym samym realizacja operacji zmotywowała mieszkańców wsi do aktywnego współdziałania na rzecz własnej społeczności.

Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020 dostępny tutaj


„Wyjazd studyjny „Produkt Sieciowy i specjalizacja oferty w turystyce wiejskiej – dobre praktyki” - Działanie 12 KSOW

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od kwietnia do października 2016 r.  Polegał on na  zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu studyjnego w celu zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania turystycznych produktów sieciowych, a także obiektów turystycznych z ofertą wyspecjalizowaną. Obecnie koniecznym jest zapewnienie rozbudowanej i ciekawej oferty turystycznej zainteresowanym odwiedzeniem obszarów wiejskich regionu.  Innowacyjne podejście do sieciowania podmiotów w celu stworzenia kompleksowej oferty i stanowi odpowiedź na zapotrzebowania rynku. Podczas przeprowadzonego wyjazdu studyjnego do Województwa Dolnośląskiego uczestnicy mogli zobaczyć przykłady dobrych praktyk, a także poznać się i wymienić doświadczeniami, co zwiększyło możliwości nawiązania dalszej współpracy. Na sukces operacji złożyło się kilka czynników:  na pierwszym miejscu należy wymienić wizytowany turystyczny produkt sieciowy (wieś Dobków). Program tej części wyjazdu był bardzo bogaty i doskonale zaprezentowany, co istotnie wpłynęło na wzrost zainteresowania uczestników budowaniem współpracy. Zaskakująco pozytywne wrażenie wywarła na uczestnikach wizyta w Kopalni Złoty Stok, gdzie główną atrakcją okazał się przewodnik grupy. Humorystyczny sposób opowiadania o zwiedzanej atrakcji sprawił, że cała grupa była żywo zainteresowana tematem i wyniosła z wizyty wiele cennych informacji. Okazało się, że bardzo istotnym czynnikiem sukcesu produktu turystycznego jest sposób jego prezentacji, albo raczej: sposób prezentacji jest ważnym elementem samego produktu.

Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020 dostępny tutaj


„Niech Cię Zakole” - Działanie nr 12 KSOW

 Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w 2016 r. „Niech Cię Zakole” jest produktem turystyczno-kulinarnym, utworzonym dla czterech wyodrębnianych, jednorodnych obszarów, tj. Ziemi Dobrzyńskiej; na Zakolu Dolnej Wisły po obu jej stronach od Ostromecka do Chełmna i od Świecia do Fordonu oraz na Kociewiu. „Niech Cię Zakole” to hasło/zawołanie – zadziwi, zauroczy, zachwyci - krajobraz, kultura, obyczaj i kulinaria Doliny Wisły, tam gdzie Wisła tworzy „Zakole”. Produkt kumuluje potencjał turystyczny i kulinarny odkrytych w trakcie realizacji projektu, urokliwych zakątków, podmiotów/obiektów turystyki/agroturystyki, oferujących wypoczynek, usługi turystyczne i lokalne produkty oraz kulinaria.  Efektem są wypracowane i sprawdzone oferty/pakiety dla grup turystów – wycieczek objazdowych jedno, dwu i trzydniowych po Ziemi Dobrzyńskiej, Zakolu i Kociewiu, uwzględniające potencjał i oferowane usługi oraz uwzględniające potrzeby i interesy beneficjentów.

Na sukces operacji złożyły się następujące czynniki:

·         trafnie dokonana analiza potencjału obszaru i dokonana ocena potrzeb potencjalnych beneficjentów;

·         „przywiązanie” produktu do ściśle zdefiniowanego, jednorodnego obszarowo i kulturowo terenu, co umożliwiło identyfikację jego tożsamości;

·         dobór uczestników, beneficjentów nie konkurujących, a nawzajem uzupełniających tworzone oferty turystyczne;

·         nośne hasło/zawołanie wyraźnie wyróżniające produkt;

·         zaangażowanie ekspertów prowadzących działalność komercyjną w branży turystycznej i kulinarnej, którzy pomogli stworzyć realne oferty, poszukiwane na rynku;

·         wykorzystanie dobrych praktyk z podróży studyjnych do Alzacji, Normandii i Katalonii gdzie doskonale funkcjonuje turystyka kulinarna oparta na rodzimym potencjale z produktami lokalnymi;   

·         podjęcie działań promujących produkt już na etapie jego tworzenia, co motywowało i mobilizowało uczestników do jego rozwijania;

·         integrowanie uczestników wokół marki „Niech Cię Zakole” i identyfikacja z nią, m.in. poprzez nadanie tytułów Lansjera Kulinarnego i Lansjera Turystyki Wiejskiej oraz zorganizowanie wydarzenia podsumowującego projekt - „Piknik Niech Cię Zakole”.

Operacja może mieć charakter uniwersalny, a wręcz modelowy, o ile będzie implementowana na terenie jednorodnym obszarowo, kulturowo czy przyrodniczo, z uwzględnieniem w/w czynników.

Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020 dostępny tutaj

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009