Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kujawsko-pomorskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Produkty Regionalne i Tradycyjne

Wytwarzanie produktów regionalnych i tradycyjnych sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich, poprzez zróżnicowanie rolniczej działalności, stwarzanie nowych możliwości zarówno dla producentów jak i rolników. Korzyścią dla konsumenta jest możliwość wyboru produktów, które cechują się specjalną recepturą, przepisami, metodami wytwarzania uzyskując w ten sposób wysoką jakość.

Dodatkowo rejestracja produktów umożliwia wyróżnić produkt i chronić go przed niewłaściwym użyciem nazwy. Dlatego utworzono dwa rozporządzenia regulujące rejestrację:

  • Chronionej nazwy pochodzenia,
  • Chronionego oznaczenia geograficznego,
  • Gwarantowana tradycyjna specjalność.


Chroniona nazwa pochodzenia
Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 2081/92/EWG z dnia 14 lipca 1992 roku chroniona nazwa pochodzenia (ang. Protected Designation of Origin – PDO) oznacza nazwę konkretnego regionu, danego miejsca, bądź nawet kraju, której używa się do opisu produktu, czy artykułu rolnego.
Proces technologiczny, w tym proces produkcji, przetwarzania i przygotowania produktu do sprzedaży odbywa się na tym konkretnym obszarze geograficznym, z którym związana jest nazwa produktu. Cechą charakterystyczną  jest bardzo silny związek z regionem (klimat, gleba, woda itp.), dzięki któremu produkt zawdzięcza swoją jakość.

Chronione oznaczenia geograficzne
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Nr 2081/92/EWG z dnia 14 lipca 1992 roku chronione oznaczenie geograficzne (ang. Protected Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę konkretnego regionu, danego miejsca, bądź nawet kraju, której używa się do opisu produktu, czy artykułu rolnego, dzięki któremu zawdzięcza swoje cechy i specyficzną jakość.
Na danym obszarze może odbywać się jeden z etapów procesu technologicznego: produkcja, przetworzenie lub tylko przygotowanie produktu i pomimo, że produkt nosi nazwę obszaru geograficznego, na którym jest wytwarzany, to związek danego produktu z regionem jest słabszy niż w przypadku chronionej nazwy pochodzenia.

Gwarantowana tradycyjna specjalność
Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 2082/92/EWG z dnia 14 lipca 1992 roku szczególny charakter (ang. Traditional Speciality Guaranteed – TSG) oznacza cechy, które w zdecydowany sposób odróżniają artykuł lub produkt rolny od podobnych mu produktów z tej samej kategorii.
Istotną cechą jest nie tylko wysoka jakość lub ilość składowa produktu, jego ogólny wygląd, czy zastosowanie nowości technologicznych. Na szczególny charakter składa się użycie tradycyjnych surowców i produkcja tradycyjną metodą.

Więcej informacji o produktach znajdziecie państwo na portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009