Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kujawsko-pomorskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 -Schemat II KSOW

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje operacje  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Operacja I: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015: dz. 10 " Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą"; dz.13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" oraz wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

Operacja II: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 1 oraz zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW

Operacja III: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 2 – delegacje 2016 r., usługi pocztowe 2017 r.

Operacja IV: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017: dz. 10 "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych ma rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą" oraz wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim

 Operacja V: Realizacja w 2016 roku Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Funkcjonowanie SR KSOW

Operacja VI: Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 3 – energia elektryczna 2017 r.,

Operacja VII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017  w Województwie Kujawsko-Pomorskim - projekty partnerów KSOW w 2017 r.

Operacja VIII: Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – działanie 12 – Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wywóz odpadów w 2017 r.

Operacja IX: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 poprzez organizację konkursu „Wieś na weekend” w 2016 r. oraz wsparcie funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Operacja X: Realizacja w 2016 r. Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 (projekty partnerów w działaniu 11) oraz wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Operacja XI: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017: dz. 9 "Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji" oraz utrzymanie struktury – delegacja.

Operacja XII: Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej. Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego – opłaty pocztowe w 2018r.

Operacja XIII: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 2 oraz zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW.

Operacja XIV: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019  w Województwie Kujawsko-Pomorskim - projekty partnerów KSOW w 2018 r.

Operacja XV:Realizacja Planu Operacyjnego KSOW - projekty własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowane w 2017 oraz 2018 r.

Operacja XVI: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 poprzez organizację konkursu „Wieś na weekend” w 2017 r. oraz koszt funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w 2018 r. - telefony.

Operacja XVII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW – projekty własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowane w 2018 oraz 2019 roku.

Operacja XVIII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w Woj. Kujawsko-Pomorskim - Projekty partnerów KSOW w 2019 r.

Operacja XIX: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 4

Operacja XX: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 5 - zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW

Operacja XXI: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 poprzez organizację konkursu "Wieś na weekend'2018" oraz "Wieś na weekend'2019".

Operacja XXII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 oraz 2020-2021 w Województwie Kujawsko-Pomorskim – projekty własne SR KSOW w 2019 r. i promocja projektów KSOW w mediach w 2020 r.

Operacja XXIII: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 6

Operacja XXIV: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - projekty partnerów KSOW w 2020 r.

 

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009