Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kujawsko-pomorskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja „Samowystarczalność energetyczna na obszarach wiejskich”

18.09.2020

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza 24-25 września br. na dwudniowe seminarium pt. „Samowystarczalność energetyczna na obszarach wiejskich”, której celem jest rozpowszechnienie idei współdziałania na rzecz ochrony środowiska poprzez  tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju różnego typu instalacji OZE. Projekt skierowany jest do rolników produkujących duże ilości odpadów rolniczych np. producentów trzody chlewnej a także dla przedstawicieli samorządów gminnych.

Rolnictwo, chociaż jest silnie związane ze środowiskiem naturalnym, jest także źródłem poważnych zanieczyszczeń. Jedną z najważniejszych form ochrony środowiska naturalnego i klimatu są odnawialne źródła energii (OZE). Ogromny potencjał energetyczny tkwiący w biomasie można wykorzystać tylko we współpracy z rolnictwem i leśnictwem. Na obszarach wiejskich można z powodzeniem produkować energię wiatrową oraz wykorzystać energię płynących wód, które są dodatkowo elementem retencji wody. Panele fotowoltaiczne możemy  w zasadzie instalować wszędzie, ale szczególnie nadają się do tego obszary wiejskie. Koncepcja samowystarczalności zakłada, że na wybranym obszarze wiejskim w maksymalnym stopniu uruchomi się wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł energii odnawialnej oraz wdroży się najlepsze dostępne technologie energooszczędne (np. oświetlenie typu LED, pasywne budownictwo, ekologiczny transport itd.). Idea samowystarczalności energetycznej jest przyszłościowa, wymaga jednak jeszcze wielu działań, uregulowań prawnych, ale szczególnie edukacji i podnoszenia świadomości w tym zakresie wśród mieszkańców wsi.

Do udziału w seminarium  zapraszamy min. rolników, którzy będą przekazywać zdobytą na seminarium wiedzę na poziomie lokalnym podczas posiedzeń rad powiatowych, gminnych oraz podczas spotkań z rolnikami i innymi mieszkańcami wsi. Warunkiem udziału w seminarium jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez przesłanie e-mailem formularza zgłoszeniowego na adres: izbarolnicza@kpir.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program seminarium

 

Dzień 1

11:30-12:00         Rejestracja  uczestników seminarium

12:00-12:45         Mix energetyczny Polski: w roku 2019, w roku 2030, w roku 2050

                            Źródła zanieczyszczeń obszarów wiejskich.

12: 45-13:30        „Czarna” energia vs energia „zielona”

- przyczyny gwałtownych zmian klimatycznych

- międzynarodowe zobowiązania ograniczania emisji gazów cieplarnianych

- kurczące się źródła paliw kopalnych

- rosnące zużycie energii

13:30-14:00         Przerwa obiadowa

14:45-16:15         Źródła energii odnawialnej na obszarach wiejskich : biomasa do spalania,

                            biomasa do produkcji paliw płynnych, energetyka wiatrowa, energetyka

                            wodna, fotowoltaika, biogazownie i biogazownie rolnicze

16:15-16:30         Przerwa kawowa

16:30-18:00         Idea samowystarczalności energetycznej na szczeblu lokalnym

- niezależność energetyczna jako element bezpieczeństwa energetycznego

- klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, lokalne sieci energetyczne

                             Dyskusja, podsumowanie

19:00                    Kolacja

 

Dzień 2

7:30-9:30             Śniadanie

9:30-10:00           Rejestracja  uczestników seminarium

10:00-11:30        Monosubstratowe mikrobiogazownie rolnicze jako uzupełnienie ciągu technologicznego w produkcji zwierzęcej.

11:30-11:45        Przerwa kawowa

11:45-13:15        Biogazownia rolnicza jako element gospodarki obiegu zamkniętego

- substraty do produkcji gazu

- najnowsze technologie przygotowywania substratów

- przepisy regulujące wykorzystanie odpadów do produkcji biogazu

- możliwości wykorzystania biogazu

- sposoby finansowania budowy biogazowni

13:15-13:45         Przerwa obiadowa

13:45-15:15         Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym

- koszty i warunki opłacalności budowy instalacji dla potrzeb własnych

- farmy fotowoltaiczne – alternatywa dla produkcji rolnej?

15:15-15:30          Podsumowanie i zakończenie seminarium

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009